Альбом

Karunesh - Colors of the East (2

Исполнитель: Karunesh - Colors of the East (2012)

Альбом: Karunesh - Colors of the East (2

Год: 2012

# Композиция Исполнитель Время
1 Dervish Dream Karunesh 5:55
2 Vishnu Karunesh 6:30
3 Caravanserai Karunesh 7:11
4 Bollywood Delight Karunesh 5:08
5 Traverse Karunesh 4:59
6 Back Again (remix) Karunesh 5:06
7 Devotion Karunesh 6:09
8 Goa Sunset Karunesh 5:45
9 Goa Sunset Karunesh 5:45