Meiko Kaji - (07) Hamabe no Marchen

  • 3:07125

: Meiko Kaji

: CD 1 - Gincho Wataridori

: 1972