Ennio Morricone - The Pink Panther (Meglio Stasera)

: Ennio Morricone

: 2008