Композиция

Anoushka Shankar - Raga Shuddha Sarang

Исполнитель: Anoushka Shankar

Год: 2000