Композиция

Ravi Shankar - Prarambh

Исполнитель: Ravi Shankar

Альбом: Inside The Kremlin

Год: 1990