Пошук

прослухати все

Пошук за стилем «корнев н.»

# Композиція Виконавець Джерело Час
1 008. Creed: ''Dveri.. Veruyu vo yedinago Boga Ottsa'' Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 5:51
2 009. Eucharistic Prayer: ''Stanem dobre'' Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 6:52
3 010. We praise Thee: ''Tebe poyem'' Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 3:42
4 001. 2. After the First Antiphon: 'Slava Otsu i S'inu' - 'Edinorodn'i S'ine i Slave Bozhii' (Liturgy of St John Chrysostom) Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 2:09
5 002. 3. After the Little Entrance: 'Priidite, poklonimsya' - 'Svyati Bozhe' (Liturgy of St John Chrysostom) Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 3:33
6 012. Lord's Prayer: ''I spodobi nas... Otche nash'' Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 5:22
7 003. 6. Cherubic Hymn: 'Izhe cheruvim'i' (Liturgy of St John Chrysostom) Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 6:37
8 013. And with thy Spirit / One is Holy: ''Mir vsem'' Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 2:25
9 004. 8. Symbol of Belief: 'Veruyu vo Edinogo Boga Otsa' (Liturgy of St John Chrysostom) Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 4:00
10 014. Communion Hymn: ''Khavalite Gospoda s nebes'' Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 2:00
11 005. 9. After the Symbol of Belief: 'Milost' mira' (Liturgy of St John Chrysostom) Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 3:02
12 015. Communion of the Faithful: ''So srakhom Bozhim'' Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 2:24
13 016. Let our mouths be filled: ''Da ispolnyatsya usta nasha'' Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 5:34
14 017. Blessed be the Name: ''Budi imya Gospodne blagoslovenno'' Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 0:41
15 018. Glory: ''Blagoslovenie Gospodne na vas... Slava Ottsu'' Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 3:06
16 009. 14. Communion Hymn: 'Khavalite Gospoda s nebes' (Liturgy of St John Chrysostom) Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 2:50
17 011. 4. 'Tebe poem' (From the 9 Sacred Choral Works) Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 4:11
18 013. 6. 'Otche nash' (From the 9 Sacred Choral Works) Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 4:15
19 014. 7. 'Blazheni, yazhe' (From the 9 Sacred Choral Works) Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 3:35
20 004. Svete tikhyi (Kievan melody) Санкт-Петербургский камерный хор (Корнев) Alex Shvets 3:10
Сторінки:
1
2
попередня
наступна