Папка

КЛАСИЧНА МУЗИКА

Класична музика формує нашу емоційну культуру, культуру естетичних почуттів і смаків, духовну культуру нашого життя.