• 43533:46:41

#
1 Ridnyj dim Surmy Zvytyagy 9:47
2 Buv sobi Band`ora Surmy Zvytyagy 6:18
3 Gej, brattya kozaky Surmy Zvytyagy 8:26
4 2:53
5 Lecivka Surmy Zvytyagy 5:49
6 Misto Leva Surmy Zvytyagy 10:54
7 My jdem u bij Surmy Zvytyagy 7:07
8 3:49
9 2:32
10 4:48
11 2:18
12 3:25
13 , 3:34
14 2:51
15 , 2:13
16 , 2:21
17 2:03
18 5:53
19 4:43
20 4:29
21 5:39
22 . . . 3:28
23 . . 3:14
24 3:57
25 (. ) 4:33
:
1
2
3