Guns N' Roses - November Rain

: Guns N' Roses

: 1991