Meiko Kaji - (11) Shitto

  • 3:10247

: Meiko Kaji

: CD 1 - Gincho Wataridori

: 1972